Emner: KJEM110 Kjemi og energi


Rapporterer til studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi


Tilhører studieprogram (i 2022):


Studieprogram Periodisk evaluering - program (5-årlig)
5MAMN-ENER Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør)
5MAMN-MTEK Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør)
BAMN-KJEM Bachelorprogram i kjemi
BAMN-MOL Bachelorprogram i molekylærbiologi
BAMN-NANO Bachelorprogram i nanoteknologi
MAMN-FISK Profesjonsstudium i fiskehelse - akvamedisin Høst 2022
MAMN-HAVSJ Integrert masterprogram i havbruk (sivilingeniør)
MAMN-LÆRE Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk

Aktivt fra 2004


Periodisk evaluering - emne (3-årlig):
Annet:

Emnebeskrivelse:


Litteraturliste: