Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Institutt for informasjons- og medievitenskap Høst 2022
Emner Se evaluering
(3-årlig)
AIKI100 Innføring i kunstig intelligens
AIKI110 Kunstige agentar Vår 2022
DATA110 Innføring i programmering
DATA120 Databaser
DATA130 Strukturerte data
DATA140 Rå-data
DATA150 Datasett
DIDAMEVI2 Mediefagsdidaktikk 2
DIGI115 Data og demokrati
INFO100 Innføring i informasjonsvitenskap
INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap
INFO110 Informasjonssystemer Vår 2022
INFO125 Datahåndtering
INFO132 Innføring i programmering Høst 2022
INFO135 Viderekommende programmering
INFO180 Metoder i kunstig intelligens
INFO212 Systemutvikling Høst 2022
INFO215 Web Science Vår 2022
INFO216 Knowledge Graphs
INFO263 Interaksjonsdesign og prototyping
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning
INFO284 Machine Learning
INFO300 Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitenskap
INFO319 Research Topics in Big Data Høst 2022
INFO345 Research Topics in Recommender Systems
INFO361 Forskningstema i menneske-maskin interaksjon (HCI) Høst 2022
INFO382 Logic for Multi-agent Systems Vår 2022
INFO384 Blokkjede-teknologi og formelle metoder
INFO901 Introduction to AI Ethics
JOU100 Introduksjon til journalistikk og akademisk skriving Høst 2022
JOU102 Journalistikkens metoder og verktøy
JOU103 Journalistikkens former
JOU201 Journalistisk praksis Vår 2022
JOU204 Datajournalistikk Høst 2022
JOU250 Bacheloroppgave
KOGVIT101 Introduction to the Cognitive Sciences
MAN301 Introduksjon til manusutvikling for serier
MAN302 Fordypning i manusutvikling for serier Vår 2022
MEVI102 Mediebruk: Teori og metode Vår 2022
MEVI103 Medieestetikk: Fortolkning og analyse Høst 2022
MEVI104 Retorikk og strategisk kommunikasjon Vår 2022
MEVI111 Norwegian Media in a Comparative Perspective
MEVI221 Medieinstitusjoner: Marked og demokrati Vår 2022
MEVI221B Medieinstitusjoner: Marked og demokrati - bacheloroppgave Vår 2022
MEVI222 Mediebruk: Identitet og samfunn
MEVI222B Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgave
MEVI223 Medieestetikk: Historie og teori Vår 2022
MEVI223B Medieestetikk: Historie og teori - bacheloroppgave Vår 2022
MEVI224 Medieteknologi og samfunn
MEVI224B Media Technology and Society - Bachelor Thesis
MEVI302 Avansert mediebruksanalyse Høst 2022
MEVI303 Medieestetikk Høst 2022
MEVI304 Strategisk kommunikasjon Høst 2022
MEVI310-6 Forskningserfaring og metode: Retorikk og troverdighet i COVID-19-krisen
MEVI310-7 Medier og celebritetskultur
MEVI340 Prosjektutvikling
MEVI390 Arbeidslivspraksis for mediestudenter
MEVI904 Understanding media experience: Ethnographic methods and conceptual debates
MEVI905 Towards a counter-hegemonic bottom-up creation of concepts
MEVIX100 Introduksjon til media og kommunikasjon
MIX100 Grunnkurs i medie- og interaksjonsdesign
MIX114 Webutvikling
MIX202 Design for mediebruk Vår 2022
MIX301 Medieteknologi: teori og utvikling
TVP100 Introduksjon til tv-produksjon og akademisk skriving Høst 2022
TVP102 Det visuelle språket
TVP104 Dokumentariske produksjoner Vår 2022
TVP104 Dokumentariske produksjoner
TVP261 Utplassering
UJO301 Gravejournalistikkens grunnlag
UJO304 Prosjektdesign
UJO660 Fra idé til publisering
UJO664 Datajournalistikk, store data og digitale verktøy
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring