Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AIKI100 Innføring i kunstig intelligens
AIKI110 Kunstige agentar Vår 2022
AORG100A Innføring i administrasjon og organisasjonsvitenskap og samfunnsvitenskapelige tenkemåter Høst 2022
AORG100A Innføring i administrasjon og organisasjonsvitenskap og samfunnsvitenskapelige tenkemåter
AORG100B Innføring i administrasjon og organisasjonsvitenskap Høst 2022
AORG100B Innføring i administrasjon og organisasjonsvitenskap
AORG101 Organisasjonsteori
AORG101 Organisasjonsteori Vår 2022
AORG103 Politikk og forvaltning Høst 2022
AORG104 Politisk teori og styreformer Vår 2022
AORG107 EU og internasjonale organisasjoner Høst 2022
AORG107 EU og internasjonale organisasjoner
AORG108 Systems of Governance and the Global Challenges of Energy and Climate Vår 2022
AORG109 Systems of Governance and the Global Challenges of Energy and Climate Vår 2022
AORG320A Organisasjonsteori
AORG320B Organization Theory
AORG322A Offentlig politikk
AORG322B Public Policy
AORG323A Kvalitativ metode
AORG323B Qualitative Methods
AORG908 Effects of Lawfare: Courts and law as battlegrounds for social change
DATA110 Innføring i programmering
DATA120 Databaser
DATA130 Strukturerte data
DATA140 Rå-data
DATA150 Datasett
DIDAMEVI2 Mediefagsdidaktikk 2
DIDASAK1 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1
DIDASAK2 Samfunnskunnskapsdidaktikk 2
DIDASAK3 Samfunnskunnskapsdidaktikk 3
DIGI115 Data og demokrati
GEO100 Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar Høst 2022
GEO110 Kartografi og tematiske kart
GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi Høst 2022
GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystemer og miljø
GEO131 Mat, miljø og bærekraftig utvikling
GEO215 Geografiske informasjonssystemer: Teori og praksis
GEO217 Hydrologi, grunnvatn og geofarar
GEO260 Praksisemne i geografi
GEO281 Miljøforvaltning og planlegging Høst 2022
GEO291 Naturgeografisk feltkurs Vår 2022
GEO306 Metoder i samfunnsgeografi Vår 2022
GEO308 Vitenskapsteori og forskningsdesign for geografer Høst 2022
GEO310 Skrivekurs og prosjektskildring
GEO313 Naturgeografiske laboratorie- og feltmetoder
GEO328 Planlegging og samfunn
GEO330 Theories of Sustainable Land Use
INFO100 Innføring i informasjonsvitenskap
INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap
INFO110 Informasjonssystemer Vår 2022
INFO125 Datahåndtering
INFO132 Innføring i programmering Høst 2022
INFO135 Viderekommende programmering
INFO180 Metoder i kunstig intelligens
INFO212 Systemutvikling Høst 2022
INFO215 Web Science Vår 2022
INFO216 Knowledge Graphs
INFO263 Interaksjonsdesign og prototyping
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning
INFO284 Machine Learning
INFO300 Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitenskap
INFO319 Research Topics in Big Data Høst 2022
INFO345 Research Topics in Recommender Systems
INFO361 Forskningstema i menneske-maskin interaksjon (HCI) Høst 2022
INFO382 Logic for Multi-agent Systems Vår 2022
INFO384 Blokkjede-teknologi og formelle metoder
INFO901 Introduction to AI Ethics
JOU100 Introduksjon til journalistikk og akademisk skriving Høst 2022
JOU102 Journalistikkens metoder og verktøy
JOU103 Journalistikkens former
JOU201 Journalistisk praksis Vår 2022
JOU204 Datajournalistikk Høst 2022
JOU250 Bacheloroppgave
KOGVIT101 Introduction to the Cognitive Sciences
MAN301 Introduksjon til manusutvikling for serier
MAN302 Fordypning i manusutvikling for serier Vår 2022
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2022
MET900 Qualitative Digital Methods for Social Scientists
MEVI102 Mediebruk: Teori og metode Vår 2022
MEVI103 Medieestetikk: Fortolkning og analyse Høst 2022
MEVI104 Retorikk og strategisk kommunikasjon Vår 2022
MEVI111 Norwegian Media in a Comparative Perspective
MEVI221 Medieinstitusjoner: Marked og demokrati Vår 2022
MEVI221B Medieinstitusjoner: Marked og demokrati - bacheloroppgave Vår 2022
MEVI222 Mediebruk: Identitet og samfunn
MEVI222B Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgave
MEVI223 Medieestetikk: Historie og teori Vår 2022
MEVI223B Medieestetikk: Historie og teori - bacheloroppgave Vår 2022
MEVI224 Medieteknologi og samfunn
MEVI224B Media Technology and Society - Bachelor Thesis
MEVI302 Avansert mediebruksanalyse Høst 2022
MEVI303 Medieestetikk Høst 2022
MEVI304 Strategisk kommunikasjon Høst 2022
MEVI310-6 Forskningserfaring og metode: Retorikk og troverdighet i COVID-19-krisen
MEVI310-7 Medier og celebritetskultur
MEVI340 Prosjektutvikling
MEVI390 Arbeidslivspraksis for mediestudenter
MEVI904 Understanding media experience: Ethnographic methods and conceptual debates
MEVI905 Towards a counter-hegemonic bottom-up creation of concepts
MEVIX100 Introduksjon til media og kommunikasjon
MIX100 Grunnkurs i medie- og interaksjonsdesign
MIX114 Webutvikling
MIX202 Design for mediebruk Vår 2022
MIX301 Medieteknologi: teori og utvikling
SAKDI101 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1 Høst 2022
SAKDI111 Samfunnskunnskapsdidaktikk 2 Høst 2022
SAMPOL100 Innføring i sammenliknende politikk Høst 2022
SAMPOL103 Politiske ideologier Høst 2022
SAMPOL115 Democracy and Democratization Høst 2022
SAMPOL903 Advanced Quantitative Text Analysis
SAMPOL904 Panel and Pooled Data Analysis
SANT100 Invitasjon til sosialantropologi
SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv
SANT104 Kultur, mening og kommunikasjon Høst 2022
SANT150 Akademisk skriving, metode og teori: antropologiske tilnærminger
SANT215 Komparativ regional etnografi
SANT260 Bacheloroppgave Vår 2022
SDG900 PhD for Innovation. Interdisciplinary course from systems thinking through creative problem-solving to R&D management
SOS100A Innføring i sosiologi med fordypningstema Høst 2022
SOS100B Innføring i sosiologi Høst 2022
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori
SOS103 Samfunnsstrukturer i endring Høst 2022
SOS103-L Samfunnsstrukturer i endring Høst 2022
SOS113 Velferd og ulikhet
SOS113-L Velferd og ulikhet
SOS116 Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet Vår 2022
SOS118 Should I stay or should I go? Re-thinking mobilities in sociological perspective Vår 2022
SOS119 Global Cities: An Introduction to Urban Sociology for the 21st Century
SOS201 Sosiologisk forskning: Teori og metode
SOS202 Bacheloroppgave i sosiologi Vår 2022
SOS202 Bacheloroppgave i sosiologi
SOS202-L Bacheloroppgave i sosiologi Vår 2022
SOS202-L Bacheloroppgave i sosiologi
SOS301 Sosiologisk analyse
SOS302 Sosiologiske teoritradisjoner
SOS303 Metode - statistisk analyse
SOS304 Metode - kvalitative tilnærminger Høst 2022
SOS320 Velferd, ulikhet og livsløp
SOS321 Migrasjon, integrasjon og mobilitet
SOS322 Arbeid, klasse og utdanning
SOS340 Prosjektutvikling Vår 2022
TVP100 Introduksjon til tv-produksjon og akademisk skriving Høst 2022
TVP102 Det visuelle språket
TVP104 Dokumentariske produksjoner Vår 2022
TVP104 Dokumentariske produksjoner
TVP261 Utplassering
UJO301 Gravejournalistikkens grunnlag
UJO304 Prosjektdesign
UJO660 Fra idé til publisering
UJO664 Datajournalistikk, store data og digitale verktøy
VITSV900 Philosophy and Ethics of Social Sciences
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring