Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AIKI110 Kunstige agentar Vår 2022
DATA110 Innføring i programmering
DIDAMEVI2 Mediefagsdidaktikk 2
INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap
INFO110 Informasjonssystemer Vår 2022
INFO135 Viderekommende programmering
INFO215 Web Science Vår 2022
INFO216 Knowledge Graphs
INFO263 Interaksjonsdesign og prototyping
INFO284 Machine Learning
INFO300 Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitenskap
INFO382 Logic for Multi-agent Systems Vår 2022
INFO901 Introduction to AI Ethics
JOU102 Journalistikkens metoder og verktøy
JOU201 Journalistisk praksis Vår 2022
MAN302 Fordypning i manusutvikling for serier Vår 2022
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2022
MEVI102 Mediebruk: Teori og metode Vår 2022
MEVI104 Retorikk og strategisk kommunikasjon Vår 2022
MEVI221 Medieinstitusjoner: Marked og demokrati Vår 2022
MEVI221B Medieinstitusjoner: Marked og demokrati - bacheloroppgave Vår 2022
MEVI223 Medieestetikk: Historie og teori Vår 2022
MEVI223B Medieestetikk: Historie og teori - bacheloroppgave Vår 2022
MEVI310-6 Forskningserfaring og metode: Retorikk og troverdighet i COVID-19-krisen
MEVI310-7 Medier og celebritetskultur
MEVI340 Prosjektutvikling
MEVI390 Arbeidslivspraksis for mediestudenter
MEVI904 Understanding media experience: Ethnographic methods and conceptual debates
MIX114 Webutvikling
MIX202 Design for mediebruk Vår 2022
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori
SOS118 Should I stay or should I go? Re-thinking mobilities in sociological perspective Vår 2022
SOS201 Sosiologisk forskning: Teori og metode
SOS202 Bacheloroppgave i sosiologi Vår 2022
SOS202-L Bacheloroppgave i sosiologi Vår 2022
SOS301 Sosiologisk analyse
SOS303 Metode - statistisk analyse
SOS340 Prosjektutvikling Vår 2022
TVP102 Det visuelle språket
TVP104 Dokumentariske produksjoner Vår 2022
TVP261 Utplassering
UJO304 Prosjektdesign

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling