Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
DIDAPSYK1 Fagdidaktikk i psykologi første semester Høst 2019
DIDAPSYK1B Fordypningsemne i psykologi fagdidaktikk Høst 2019
GLODE301 Critical approaches to Development Høst 2019
GLODE305 Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues Vår 2019
HABA301 Vitenskapsteori og metode Høst 2019
HEFR341 Planlegging, implementering og evaluering i helsefremmende arbeid Vår 2019
MAPSYK301 Perspektiv i psykologisk vitenskap Høst 2019
MAPSYK303 Anvendt sosial og kognitiv psykologi: Menneskelige faktorer i kritiske situasjoner og kulturelt mangfold i samf. og arb. Høst 2019
MAPSYK321 Organisasjons- og lederutvikling Høst 2019
MAPSYK330 Masteroppgave i psykologi Vår 2019
MAPSYK345 Masteroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2019
MAPSYK360 Masteroppgave i psykologi Høst 2019
PED112 Pedagogiske perspektiv på læring Høst 2019
PROPSY305 Kognitiv psykologi Vår 2019
PROPSY305 Kognitiv psykologi Høst 2019
PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi Vår 2019
PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi Høst 2019
PROPSY309 Sosialpsykologi Vår 2019
PROPSY309 Sosialpsykologi Høst 2019
PROPSY311C Psykologen som leder Vår 2019
PROPSY311C Psykologen som leder Høst 2019
PROPSY315 Samfunnspsykologi Vår 2019
PROPSY315 Samfunnspsykologi Høst 2019
PSYK106 Personalpsykologi Vår 2019
PSYK201 Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2019
PSYK202 Metode Vår 2019
PSYK208 Affekt og kognisjon Høst 2019
PSYK250 Bacheloroppgave i generell psykologi Vår 2019
SPED100 Innføring i spesialpedagogikk Høst 2019
SPED102 Observasjon, kartlegging og tiltak i spesialpedagogisk praksis

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling