Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Utdanningsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Utdanningsmelding Se utd.melding
Det juridiske fakultet Vår 2013
Studieprogram Se evaluering
(5-årlig)
MAJUR Integrert masterprogram i rettsvitenskap Høst 2013
Annet Se dokument
EXFAC Juridisk forprøve Referat fra referansegruppemøte H-13 - Høst 2013
JUR640 Planrett JUS265-2-A_JUR640_SU_uttalelse_H13 - Høst 2013
JUS112 Arve- og familierett Referat fra referansegruppemøte V-13 - Høst 2013
JUS112 Arve- og familierett JUS112_SU_uttalelse_H13 - Høst 2013
JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Referansegruppereferat 2 - Vår 2013
JUS122 Erstatningsrett Kursrapport JUS122 høsten 2013 - Høst 2013
JUS123 Forvaltningsrett II Referansegruppereferat 31. mai 2013 - Vår 2013
JUS124 Tingsrett Kursrapport - Høst 2013
JUS131 Kontraktsrett II Rererat fra referansegruppemøte - Vår 2013
JUS132 Pengekravsrett Referat fra referansegruppemøte - Høst 2013
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett Referat fra referansegruppemøte - Vår 2013
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett JUS134_SU_uttalelse_V13 - Vår 2013
JUS135 Rettsstat og menneskerettigheter JUS135_SU_uttalelse_V13 - Vår 2013
JUS241 Strafferett Referat spørreundersøkelse - Vår 2013
JUS242 Rettergang JUS242_Kursrapport_V13 - Vår 2013
JUS242 Rettergang JUS242_SU_uttalelse_V13 - Vår 2013
JUS250-2-B Autonomi og tvang i helse- og sosialsektoren JUS250-2-B_SU_uttalelse_V13 - Vår 2013
JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett JUS257-2-A_JUS257-2-B_SU_uttalelse_V13 - Vår 2013
JUS257-2-B Aksjeselskapsrett - fordypning JUS257-2-A_JUS257-2-B_SU_uttalelse_V13 - Vår 2013
JUS264-2-A God forvaltningsskikk: Etikk, kommunikasjon og konfliktforståelse i forvaltningen JUS264-2-A_SU_uttalelse_V13 - Vår 2013

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling