Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Kjemisk institutt Vår 2023
Emner Se evaluering
(3-årlig)
BIO102 Organismebiologi 2 Høst 2023
BIO250 Palaeoøkologi Høst 2023
BIO273 Fiskesykdommer - fiskeimmunologi Høst 2023
BIO291 Fiskebiologi II - Fysiologi Høst 2023
BIO332 Fylogenetiske metoder Vår 2023
ENERGI102 Livsløpsanalyse
FARM110 Kjemi og energi Høst 2023
FARM124 Kjemisk syntese og analyse Høst 2023
FARM130 Organisk kjemi
FARM211 Farmasøytisk fysikalsk kjemi Vår 2023
FARM236 Legemiddelkjemi Vår 2023
FARM238 Farmakognosi, inklusive botanikk
FARM250 Analytisk kjemi
HTEK101 Introduksjon til havmiljø Høst 2023
HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi Høst 2023
HTEK201 Måleteknologi
HTEK201 Måleteknologi Vår 2023
HTEK202 Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering
HTEK202 Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering Vår 2023
HTEK301 Utvalgte emner innen havteknologi Høst 2023
INNOV201 Innovasjon ved designtenking
KJEM109 Kjemi grunnkurs Vår 2023
KJEM110 Kjemi og energi Høst 2023
KJEM120 Grunnstoffenes kjemi Vår 2023
KJEM124 Kjemisk syntese og analyse Høst 2023
KJEM202 Miljøkjemi
KJEM203 Petroleumskjemi og biodrivstoff
KJEM210 Kjemisk termodynamikk Vår 2023
KJEM214 Overflate- og kolloidkjemi Høst 2023
KJEM215 Molekylær fysikalsk kjemi
KJEM221 Grunnleggende kvantemekanikk Høst 2023
KJEM225 Forsøksplanlegging og analyse av flervariable data
KJEM231 Videregående organisk kjemi
KJEM232 Eksperimentell organisk syntese
KJEM235 Strukturoppklaring av organiske molekyler
KJEM238 Naturstoffkjemi
KJEM250 Analytisk kjemi
KJEM260 Radiokjemi og radioaktivitet
KJEM291 Vitenskapelig formidling Vår 2023
KJEM299 Bachelorprosjekt i kjemi
KJEM350 Kvantitativ organisk analyse Vår 2023
KJEM351 NMR-spektroskopi
MOL100 Innføring i molekylærbiologi Høst 2023
MOL103 Genstruktur, - funksjon og applikasjoner
MOL200 Metabolisme; reaksjoner, regulering og kompartmentalisering Høst 2023
MOL201 Molekylær cellebiologi
MOL204 Anvendt bioinformatikk
MOL210 LIPIDER: molekylære, cellulære og biokjemiske egenskaper ved helse og sykdommer Høst 2023
MOL213 Utviklingsgenetikk
MOL217 Anvendt Bioinformatikk II
MOL221 Eksperimentell molekylærbiologi I
MOL222 Eksperimentell molekylærbiologi II
MOL231 Prosjektoppgave i molekylærbiologi
MOL231 Prosjektoppgave i molekylærbiologi Høst 2023
MOL270 Bioetikk
MOL300 Praktisk biokjemi og molekylærbiologi
MOL310 Strukturell Molekylærbiologi
MTEK100 Innføring i medisinsk teknologi Høst 2023
MTEK200 Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi
MTEK200 Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi
MTEK320 Flow kjemi og teknologi
MTEK330 Kvalitetssikring av kjemiske analyser
NANO161 Innføring i nanoteknologi og -instrumentering Vår 2023
NANO244 Material- og nanokjemi
PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk Vår 2023
PHYS111 Mekanikk 1 Vår 2023
PHYS114 Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk Vår 2023
PHYS118 Moderne fysikk I Vår 2023
PHYS212 Fysikk i medisinsk diagnostikk Vår 2023
PHYS251 Det nære verdensrom Vår 2023
PHYS291 Databehandling i fysikk Vår 2023
PHYSDID220 Tilrettelegging for læring i fysikk Vår 2023
PHYSDID220-P Tilrettelegging for læring i fysikk Vår 2023
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring