Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
ARK214 Fordypning i arkeologisk teori og metode (3) Vår 2020
DASP307 Språkvitenskapelig skriving for master- og PhD-studenter
GRE102 Gresk prosa og grammatikk
GRE203 Gresk: Stilskriving og attiske talere Vår 2020
ITAL125 Moderne italiensk kortprosa
LAT102 Latin: Prosa og grammatikk I Vår 2020
LAT102 Latin: Prosa og grammatikk I
LAT254 Latin: Fordypningsstudium med bacheloroppgave
LING123 Språk og data Vår 2020
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3 Vår 2020
NODI302 Nordisk fagdidaktikk 3
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2020
NOLI216 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori
NOLI250 Nordisk: Litterær analyse og teori Vår 2020
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave Vår 2020
NOLI250-L Nordisk: Litterær analyse og teori med bacheloroppgave
NOLI312 Nordisk: Litterært masteremne D Vår 2020
NOLI312 Nordisk: Litterært masteremne D
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A Vår 2020
NOLI321 Nordisk: Litterært masteremne A
NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2020
NOLISP300 Nordisk: Prosjektforberedende emne
NOLISP300-L Nordisk: Prosjektforberedende emne Vår 2020
NOLISP300-L Nordisk: Prosjektforberedende emne
NOR-INTRO Kort innføringskurs i norsk språk og kultur Vår 2020
NOR-U1 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1 Vår 2020
NOR-U1/2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 1+2 Vår 2020
NOR-U2 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 2 Vår 2020
NOR-U4 Kurs i norsk språk og kultur for fremmedspråklige studenter, trinn 4
NORMAU641 Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning Vår 2020
NORMAU641 Språkkunnskap for erfaringsbasert master i undervisning
NORSK624 Norsk 2, modul B. Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling Vår 2020
NORSK624 Norsk 2, modul B. Nordisk litteratur 2: Teksthistorie og kulturutvikling
NOSP315 Nordisk: Språklig masteremne C Vår 2020
NOSP315 Nordisk: Språklig masteremne C
NOSPAN101 Moderne norsk Vår 2020
NOSPAN101 Moderne norsk
PRAKTINF Praktisk informasjonsarbeid Vår 2020
PRAKTINF Praktisk informasjonsarbeid
RET205 Nordisk retorikk Vår 2020
RET205 Nordisk retorikk
RET255 Nordisk retorikk med bacheloroppgave Vår 2020
RET255 Nordisk retorikk med bacheloroppgave
RUS120 Russisk språk I
RUS121 Russisk historie og kultur
RUS240 Russisk språk og språkvitenskap
RUS251 Russisk litteratur II
RUS303 Særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitenskap
RUS306 Særemne
SAP100 Språkstudenter i arbeidspraksis
SAS2B Scandinavian Literature - 20th and 21st Century Scandinavian Area Studies Vår 2020
SAS2B Scandinavian Literature - 20th and 21st Century Scandinavian Area Studies
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA109 Latinamerikansk historie
SPLA207 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
TEAT112 Moderne teaterhistorie Vår 2020
TEAT115 Framsyningsanalyse og teaterkritikk
TEAT211 Teaterestetikk og teaterteori
TEAT252 Teoribasert bacheloroppgave
TEAT253 Praksisbasert bacheloroppgave
TEAT303 Teatervitenskap: Teoretisk fordypning i et systematisk område Vår 2020
TEAT310 Yrkesrelatert praksis Vår 2020
TEAT311 Teatervitenskap: Seminarinnlegg innenfor et selvvalgt område Vår 2020
TEAT350 Masteroppgave i teatervitenskap

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling