Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
CDP925A Kvalitativ forskning A - teori, presentasjon og refleksjon Vår 2022
CDP925B Kvalitativ forskning B - teori, presentasjon og refleksjon Vår 2022
GLODE301 Critical approaches to Development
GLODE305 Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues
GLODE305 Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues
GLODE306 Foundations of Health Promotion Vår 2022
GLODE306 Foundations of Health Promotion
GLODE307 Development Practice
GLODE310 Internship Vår 2022
GLODE310 Internship
GLODE330 Master's Thesis in Global Development
LOGO335 Praksis i logopedi Vår 2022
MAPSYK301 Perspektiv i psykologisk vitenskap Høst 2022
MAPSYK302 Forskningsmetoder Vår 2022
MAPSYK303 Anvendt sosial og kognitiv psykologi: Menneskelige faktorer i kritiske situasjoner og kulturelt mangfold i samf. og arb. Høst 2022
MAPSYK321 Leder-, team og organisasjonsutvikling Høst 2022
MAPSYK323 Praktisk utviklingsarbeid og rollen som intern og ekstern utviklingsagent: studentfirma Vår 2022
METMAU660 Vitenskapelig metode og erfaringsdeling
METMAU660 Vitenskapelig metode og erfaringsdeling Vår 2022
PED112 Pedagogiske perspektiv på læring Høst 2022
PED113 Læring i og for arbeidslivet Vår 2022
PED115 Skolens læringsmiljø
PED115 Skolens læringsmiljø Høst 2022
PROPSY305 Kognitiv psykologi Høst 2022
PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi Vår 2022
PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi Høst 2022
PROPSY308 Personlighetspsykologi Vår 2022
PROPSY308 Personlighetspsykologi Høst 2022
PROPSY309 Sosialpsykologi Vår 2022
PROPSY309 Sosialpsykologi Høst 2022
PROPSY310 Kultur, helse og utvikling Vår 2022
PROPSY311C Psykologen som leder Vår 2022
PROPSY315 Samfunnspsykologi
PROPSY315 Samfunnspsykologi
PRPSYK302 Utviklingspsykologi Høst 2022
PRPSYK314 Intern klinisk opplæring Høst 2022
PSYK106 Personalpsykologi Vår 2022
PSYK109 Motivasjonspsykologi Vår 2022
PSYK110 Arbeids- og organisasjonspsykologi Høst 2022
PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie Høst 2022
PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi Høst 2022
PSYK113 Innføring i metode Høst 2022
PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi
PSYK114 Utviklings-, kognitiv og biologisk psykologi Vår 2022
PSYK116 Miljøpsykologi Vår 2022
PSYK117 Innføring i operativ psykologi og menneskelige faktorer i operative situasjoner Vår 2022
PSYK200 Ledelsespsykologi Vår 2022
PSYK201 Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2022
PSYK202 Metode Vår 2022
PSYK208 Affekt og kognisjon Høst 2022
PSYK210 Nyere teoretiske, metodiske og empiriske bidrag i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2022
PSYK250 Bacheloroppgave i generell psykologi Vår 2022
PSYK603 Organisasjonspsykologi
PSYK640 Operativ psykologi 1 Vår 2022
PSYK652 Barn som pårørende når foreldre eller søsken er alvorlig syke eller dør
SPED101 Språkutvikling Vår 2022
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring