Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Utdanningsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Utdanningsmelding Se utd.melding
Det juridiske fakultet Vår 2014
Annet Se dokument
16 Det juridiske fakultet Evaluering av arbeidsgrupper på 1. og 2. studieår - Vår 2014
16 Det juridiske fakultet Evaluering av undervisningsopplegget på 3. studieår - Vår 2014
EXFAC Juridisk forprøve Referat fra referansegruppemøte H-14 - Høst 2014
JUR640 Planrett JUR640_og_JUS265-2-A_SU_uttalelse_H14 - Høst 2014
JUS112 Arve- og familierett Referat fra referansegruppemøte V-14 - Høst 2014
JUS113 Kontraktsrett I Referat fra referansegruppemøte V-14 - Vår 2014
JUS113 Kontraktsrett I Referat fra referansegruppemøte V-15 - Vår 2014
JUS114 Juridisk metode JUS114_SU_uttalelse_V14 - Vår 2014
JUS114 Juridisk metode JUS114_Kursrapport_V14 - Vår 2014
JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Referansegruppereferat 7. mars 2014 - Vår 2014
JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Referansegruppereferat 3. februar 2014 - Vår 2014
JUS121 Norske og internasjonale rettslige institusjoner JUS121_SU_uttalelse_V14 - Vår 2014
JUS122 Erstatningsrett Kursrapport JUS122 høsten 2014 - Høst 2014
JUS123 Forvaltningsrett II Referansegruppereferat 5. juni 2014 - Vår 2014
JUS124 Tingsrett Referansegruppereferat høsten 2014 - Høst 2014
JUS131 Kontraktsrett II Referat fra referansegruppemøtet - Høst 2014
JUS132 Pengekravsrett Referat fra referansegruppemøtet - Vår 2014
JUS132 Pengekravsrett Referat fra referansegruppemøtet - Vår 2014
JUS134 Rettshistorie og komparativ rett Referat fra referansegruppemøte - Vår 2014
JUS242 Rettergang JUS242_SU_uttalelse_V14 - Vår 2014
JUS243 Alminnelig formuerett JUS243_SU_uttalelse_V14 - Vår 2014
JUS250-2-C Health and Human Rights in the Welfare State JUS250-2-C_SU_uttalelse_H14 - Høst 2014
JUS257-2-A Grunnleggende selskapsrett JUS257-2-A_SU_uttalelse_H14 - Høst 2014
JUS277-2-A Introduction to Copyright Law JUS277-2-A_SU_uttalelse_V14 - Vår 2014
JUS277-2-B International Copyright Law JUS277-2-B_SU_uttalelse_V14 - Vår 2014
JUS282-2-A International Business Contracts: Structures, Negotiation, Conflict Avoidance and Resolution JUS282-2-A_SU_uttalelse_V14 - Vår 2014

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2021 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling