Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmeldinger for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. For mer informasjon om basen, se her.


Vis år:
Klikk på lenker under for tilgang til utdanningsmeldinger, evalueringer og annet. Merk av "Vis alle" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Emner Se evaluering
ECON310 Mikroøkonomisk analyse Høst 2017
ECON315 Utviklingsøkonomi II Vår 2017
GEO111 Landformdannende prosesser Vår 2017
GEO291 Naturgeografisk feltkurs Vår 2017
GEO324 Geographies of the Green Economy Vår 2017
GEO328 Planlegging og samfunn Høst 2017
GEO640 Planlegging og samfunn Høst 2017
INFO100 Examen facultatum - Grunnkurs i informasjonsvitenskap Høst 2017
INFO125 Datahåndtering Høst 2017
INFO132 Grunnkurs i programmering Høst 2017
INFO207 Sosial nettverksteori Høst 2017
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning Høst 2017
INFO283 Grunnleggande algoritmar i kunstig intelligens Høst 2017
INFO331 Research Topics in Software Engineering Høst 2017
MEVI101 Medier: institusjoner og historie Vår 2017
MEVI102 Mediepublikum Vår 2017
MEVI103 Medietekster: teori og analyse Høst 2017
MEVI165 Reportasjejournalistikk Vår 2017
MEVI167 Metode og etikk Høst 2017
MEVI203 Medieretorikk Høst 2017
MEVI203B Medieretorikk - bacheloroppgave Høst 2017
MEVI222 Mediebruk: Identitet og samfunn Høst 2017
MEVI222B Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgave Høst 2017
MEVI224 Medieteknologi og samfunn Høst 2017
MEVI224B Media Technology and Society - Bachelor Thesis Høst 2017
MEVI371 Nyhetsbruk, nettmedier og demokrati: praktisk forskningsseminar Høst 2017
MIX301 Medieteknologi: teori og utvikling Høst 2017
SAMPOL260 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk Vår 2017
SANT102 Sosialt liv i globalt perspektiv Vår 2017
SANT150 Akademisk skriving, metode og teori: antropologiske tilnærmingar Høst 2017
SANT301 Antropologisk kunnskapsproduksjon og etnografisk praksis Høst 2017
SANT302 Individuell prosjektutvikling Høst 2017

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2018 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling