Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
GLODE303 Kvalitative metoder og planlegging
GLODE304 Kvantitative metoder og planlegging
GLODE305 Gender Analysis in Global Development - Core perspectives and Issues
GLODE306 Foundations of Health Promotion
GLODE307 Development Practice
GLODE360 Master's Thesis in Global Development
GLODE360 Master's Thesis in Global Development
LOGO319 Forskningsmetode og forskningsetikk
LOGO320 Logopediske særemner
MAPSYK303 Anvendt sosial og kognitiv psykologi: Menneskelige faktorer i kritiske situasjoner og kulturelt mangfold i samf. og arb. Høst 2021
MAPSYK304 Forskningsperspektiv innenfor sosial- og kognitiv psykologi: Kultur, bærekraft og turistopplevelsen Vår 2021
MAPSYK319A Behavioral Neuroscience 1: Biological Psychology Vår 2021
MAPSYK322 Arbeidsmiljøarbeid og konflikthåndtering Vår 2021
MAPSYK323 Praktisk utviklingsarbeid og rollen som intern og ekstern utviklingsagent: studentfirma Vår 2021
MAPSYK360 Masteroppgave i psykologi Høst 2021
MAPSYK360 Masteroppgave i psykologi Vår 2021
PED116 Pedagogisk kompetanse Vår 2021
PED200 Education in a Changing Society Høst 2021
PED395 Masteroppgave i pedagogikk Vår 2021
PED670 Veiledning innenfor lærerprofesjonen Høst 2021
PEDA101 Praktisk pedagogikk - pedagogikk 1. semester Høst 2021
PEDA121 Ulike veier til læring Høst 2021
PPUPRA102 Praksis PPU 2. semester Vår 2021
PROPSY301C Profesjonsforberedelse 3 -Kommunikasjon og profesjonsutøvelse
PROPSY302 Utviklingspsykologi Høst 2021
PROPSY305 Kognitiv psykologi Vår 2021
PROPSY305 Kognitiv psykologi Høst 2021
PROPSY307 Skole- og opplæringspsykologi Høst 2021
PROPSY308 Personlighetspsykologi Vår 2021
PROPSY308 Personlighetspsykologi Høst 2021
PROPSY309 Sosialpsykologi Vår 2021
PROPSY309 Sosialpsykologi Høst 2021
PROPSY311C Psykologen som leder Vår 2021
PROPSY315 Samfunnspsykologi
PROPSY315 Samfunnspsykologi Vår 2021
PROPSY315 Samfunnspsykologi Høst 2021
PSYK106 Personalpsykologi Vår 2021
PSYK106 Personalpsykologi Høst 2021
PSYK111 Innføring i psykologi og psykologiens historie Høst 2021
PSYK112 Sosial- og personlighetspsykologi Høst 2021
PSYK113 Innføring i metode Høst 2021
PSYK115 Døgnrytmer, søvn og atferd Vår 2021
PSYK140 Atferd, helse og ernæring
PSYK201 Bacheloroppgave i arbeids- og organisasjonspsykologi Vår 2021
PSYK202 Metode
PSYK202 Metode Vår 2021
PSYK208 Affekt og kognisjon Høst 2021
PSYK643 Krise og katastrofepsykologi Høst 2021
PSYK647 Barn som pårørende når foreldre eller søsken er alvorlig syke eller dør Høst 2021
PSYK648 Sorg: forståelse, støtte og tiltak Høst 2021
PSYK649 Pandemi og krisepsykologi Høst 2021
SPED313 Systemarbeid og kartlegging

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling