Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AORG906 Introduction to Qualitative Comparative Analysis (QCA) Vår 2019
DIDAGEO1 Geografididaktikk 1 Høst 2019
ECON100 Examen facultatum - Innføring i samfunnsøkonomi
ECON115 Utviklingsøkonomi I
ECON116 Miljø- og ressursøkonomi
ECON121 Helseøkonomi
ECON140 Matematikk for økonomer
ECON150 Marked og moral
ECON210 Velferd og økonomisk politikk
ECON220 Velferdsstatens økonomi
ECON230 Internasjonal makroøkonomi
ECON243 Videregående matematikk og optimering
ECON260 Næringsøkonomi og konkurransepolitikk
ECON261 Investering og finansiering I
ECON290 Bacheloroppgave
ECON310 Mikroøkonomisk analyse
ECON315 Utviklingsøkonomi II
ECON324 Public Economics
ECON330 Makroøkonomisk analyse
ECON340 Økonometri I
ECON341 Økonometri II
ECON360 Strategisk bedriftsadferd og markedsmakt
ECON380 Forberedelsesemne for masteroppgaven
ECON381 Praksisbasert prosjektarbeid
EUR101 Examen facultatum - Innføring i europeisk historie og politikk Høst 2019
GEO-SD325 Client-based modeling project Vår 2019
GEO100 Examen facultatum - Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar Høst 2019
GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi Høst 2019
GEO222 Sustainability in an Urbanising World Vår 2019
GEO281 Miljøforvaltning og planlegging Høst 2019
GEO291 Naturgeografisk feltkurs Vår 2019
GEO308 Vitenskapsteori og forskningsdesign for geografer Høst 2019
GEO337 Discourses, Politics and People: Critical Perspectives on Environmental Governance Vår 2019
JOU201 Journalistisk praksis Vår 2019
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2019
MEVI203 Medieretorikk Høst 2019
MEVI203B Medieretorikk - bacheloroppgave Høst 2019
MEVI222 Mediebruk: Identitet og samfunn Høst 2019
MEVI222B Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgave Høst 2019
MEVI302 Avansert mediebruksanalyse Høst 2019
MEVI310-1 Forskningserfaring og metode: Visuelle overvåkningsteknologier i nyhetsmedia Vår 2019
MEVI310-2 Forskingserfaring og metode: Innvandringsdebatten i skandinavisk offentlighet Vår 2019
MEVI340 Prosjektutvikling Vår 2019
MEVI390 Arbeidslivspraksis for mediestudenter Vår 2019
MEVIX100 Examen facultatum - Introduksjon til media og kommunikasjon Høst 2019
MIX202 Design for mediebruk Vår 2019
SAMPOL115 Democracy and Democratization Vår 2019
SAMPOL203 Comparative Arctic Indigenous Governance Vår 2019
SAMPOL207 Citizenship: Theories and Policies Høst 2019
SAMPOL214 Political Economy Vår 2019
SAMPOL216 Labour Market Policies in Comparative Perspective Høst 2019
SAMPOL222 Chinese Politics and Society Høst 2019
SAMPOL260 Bacheloroppgave i sammenliknende politikk Vår 2019
SAMPOL305 Multivariat dataanalyse Høst 2019
SAMPOL306 Masterseminar i komparativ politikk Høst 2019
SAMPOL332 Videregående regresjonsanalyse Vår 2019
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2019
SOS103 Samfunnsstrukturer i endring
SOS113 Velferd og ulikhet
SOS115 Miljøsosiologi
SOS117 Diverse Societies and International Migration
SOS118 Horizontal Mobility in Sociological Perspective
SOS302 Sosiologiske teoritradisjoner
SOS304 Metode - kvalitative tilnærminger
TVP104 Konsept- og idéutvikling II Vår 2019

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling