Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
BINF100 Grunnleggende bioinformatikk Vår 2020
BINF301 Genom-skala algoritmar Vår 2020
BIO241 Adferdsøkologi
BIODID220 Innføring i biologididaktikk
ENERGI230 Miljø og energi Vår 2020
ENERGI240 Praksisutplassering Vår 2020
FARM250 Analytisk kjemi Høst 2020
FARM250 Analytisk kjemi Vår 2020
GEOF110 Atmosfære-, hav- og klimadynamikk Vår 2020
GEOF110 Atmosfære-, hav- og klimadynamikk
GEOF211 Numerisk modellering Vår 2020
GEOF211 Numerisk modellering
GEOF220 Fysisk meteorologi Vår 2020
GEOF220 Fysisk meteorologi
GEOF301 Introduksjon til master Vår 2020
GEOF301 Introduksjon til master
GEOF321 Modeller og metoder i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon Vår 2020
GEOF321 Modeller og metoder i numerisk vêrvarsling og klimaprediksjon
GEOF322 Feltkurs i meteorologi Vår 2020
GEOF322 Feltkurs i meteorologi
GEOF334 Fjernmåling i mikrobølgeområdet Vår 2020
GEOF334 Fjernmåling i mikrobølgeområdet
GEOF336 Videregående kjemisk oseanografi Vår 2020
GEOF336 Videregående kjemisk oseanografi
GEOF337 Fysisk oseanografi i fjorder Vår 2020
GEOF337 Fysisk oseanografi i fjorder
GEOF338 Polar oseanografi Vår 2020
GEOF338 Polar oseanografi
GEOF351 Seminar i atmosfærisk vitenskap Vår 2020
INF100 Innføring i programmering Vår 2020
INF101 Objektorientert programmering Vår 2020
INF112 Systemkonstruksjon Vår 2020
INF115 Databaser og modellering Vår 2020
INF140 Introduksjon til datasikkerhet Vår 2020
INF142 Datanett Vår 2020
INF222 Programmeringsspråk Vår 2020
INF223 Kategoriteori Vår 2020
INF227 Innføring i logikk Vår 2020
INF235 Kompleksitetsteori Vår 2020
INF236 Parallell programmering Vår 2020
INF240A Grunnleggende verktøy for kodeteori og kryptografi Vår 2020
INF241 Kvanteinformasjon, kvanteberegning og kvantekryptografi Vår 2020
INF247 Innføring til kryptoanalyse av symmetriske chiffer Vår 2020
INF250 Dataorientert visuell beregning Vår 2020
INF252 Visualisering Vår 2020
INF271 Kombinatorisk optimering Vår 2020
INF273 Meta-Heuristikker Vår 2020
INF367A Utvalgte emner i kunstig intelligens II Vår 2020
KJEM250 Analytisk kjemi Vår 2020
MAT101 Brukerkurs i matematikk I Vår 2020
MNF130 Diskrete strukturer Vår 2020
MOL100 Innføring i molekylærbiologi Vår 2020
MOL215 Tumorbiologi Vår 2020
MOL221 Eksperimentell molekylærbiologi I Vår 2020

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling