Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
BMED325 Cellulær biokjemi og nanobiokjemi Høst 2019
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2019
BMED331 Tumorbiologi Vår 2019
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2019
BMED350 Sirkulasjonsfysiologi Vår 2019
BMED360 In vivo avbildning og fysiologisk modellering Vår 2019
BMED380 Seminarserie Vår 2019
BMED381 Biomedisinsk ernæringsfysiologi Vår 2019
ELMED207 Maritim Medisin Vår 2019
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin Vår 2019
ELMED222 Psykiatrihistorie Vår 2019
ELMED224 Biomedisinsk ernæringsfysiologi Vår 2019
ELMED225 Infeksjonsmedisinens historie Vår 2019
ELMED312 Legevakt og akutt allmennmedisin Vår 2019
FARM150 Biokjemi Høst 2019
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2019
FARM280 Menneskets fysiologi Høst 2019
HEKVAL620 Kvalitetsforbedring i helsetjenesten Vår 2019
HUIMM307 Basic Course in Flow Cytometry Vår 2019
INTH315 Methods in Global Health Research Høst 2019
INTH321A Experimental Epidemiology Vår 2019
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention Vår 2019
INTH356 Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies Vår 2019
INTH360 Global Nutrition Vår 2019
KVALI-PROG Avsluttende kasuseksamen ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/ EØS-området
MED10-1 Tiende semester medisinstudiet Vår 2019
MED11 Ellevte semester medisinstudiet Vår 2019
MED2 Andre semester medisinstudiet Vår 2019
MED4 Fjerde semester medisinstudiet Vår 2019
MED5 Femte semester medisinstudiet Høst 2019
MED8 Åttende semester medisinstudiet Vår 2019
MEDOD1 Første semester medisin- og odontologistudiet Høst 2019
MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet Vår 2019
MEDSTA Medisinsk statistikk Vår 2019
NOM Medisinsk nomenklaturlære Høst 2019
NUTRANA Menneskets anatomi Høst 2019
NUTRFYS Menneskets fysiologi Høst 2019
OD1FYS Menneskets fysiologi Høst 2019
OD1ORBI1 Oral biologi del 1 Vår 2019
OD1ORBI2 Oral biologi del 2 Vår 2019
OD3END-K3 Endodonti; propedeutikk Vår 2019
OD3END-K4 Endodonti + godkjent klinikk Vår 2019
OD3KOS-H5 Kjeve- og slimhinnelidelser høst femte studieår Vår 2019
OD3PER-K4 Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår Vår 2019
OD3PRO-K3 Protetikk + godkjent klinikk tredje studieår Vår 2019
TPBAFERD Ferdighetskurs Høst 2019
TPBAFOB Odontofobi Vår 2019
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2019
TPBAKAR/END Kariologi og endodonti Vår 2019
TPBAKBK Kjemi og biokjemi Høst 2019
TPBAMAT Odontologiske biomaterialer Vår 2019
TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet Vår 2019
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2019
TVEPS Tverrprofesjonell læring Vår 2019
Studieprogram Se evaluering
(5-årlig)
PRMEDISIN Medisinstudiet Programsensorrapport 2019 - Høst 2019

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling