Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til utdanningsmeldinger for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. For mer informasjon om basen, se her.


Vis år:
Klikk på lenker under for tilgang til utdanningsmeldinger, evalueringer og annet. Merk av "Vis alle" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Emner Se evaluering
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2019
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2019
BMED350 Sirkulasjonsfysiologi Vår 2019
BMED381 Biomedisinsk ernæringsfysiologi Vår 2019
ELMED207 Maritim Medisin Vår 2019
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin Vår 2019
ELMED222 Psykiatrihistorie Vår 2019
ELMED224 Biomedisinsk ernæringsfysiologi Vår 2019
ELMED225 Infeksjonsmedisinens historie Vår 2019
ELMED312 Legevakt og akutt allmennmedisin Vår 2019
HEKVAL620 Kvalitetsforbedring i helsetjenesten Vår 2019
HUIMM307 Basic Course in Flow Cytometry Vår 2019
INTH321A Experimental Epidemiology Vår 2019
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention Vår 2019
INTH356 Observational Epidemiology: Survey, Cohort and Case-Control Studies Vår 2019
INTH360 Global Nutrition Vår 2019
MED10-1 Tiende semester medisinstudiet Vår 2019
MED11 Ellevte semester medisinstudiet Vår 2019
MED8 Åttende semester medisinstudiet Vår 2019
MEDSTA Medisinsk statistikk Vår 2019
OD1ORBI1 Oral biologi del 1 Vår 2019
OD1ORBI2 Oral biologi del 2 Vår 2019
OD3END-K3 Endodonti; propedeutikk Vår 2019
OD3END-K4 Endodonti + godkjent klinikk Vår 2019
OD3KOS-H5 Kjeve- og slimhinnelidelser høst femte studieår Vår 2019
OD3PER-K4 Periodonti + godkjent klinikk fjerde studieår Vår 2019
OD3PRO-K3 Protetikk + godkjent klinikk tredje studieår Vår 2019
TPBAFERD Ferdighetskurs Høst 2019
TPBAFOB Odontofobi Vår 2019
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2019
TPBAKAR/END Kariologi og endodonti Vår 2019
TPBAMAT Odontologiske biomaterialer Vår 2019
TPBASAM Samfunnsodontologi med praksisstudiet Vår 2019
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2019
TVEPS Tverrprofesjonell læring Vår 2019

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2019 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling