Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2021
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2021
BMED360 In vivo avbildning og fysiologisk modellering Vår 2021
BMED370 Beregningsmetoder for legemiddeldesign Vår 2021
ELMED209 Arbeidsmedisin i utviklingsland
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin Vår 2021
ELMED220 Aktivitet er medisin Vår 2021
ELMED223 Innovasjon og entreprenørskap Vår 2021
ELMED228 Pasientsikkerhet og simulering i praksis Vår 2021
ELMED308 Fordypningskurs i palliativ medisin Vår 2021
ELMED316 Forebygging og behandling av rusproblemer i allmennpraksis
ELMED323 Moderne kreftbehandling Vår 2021
ELMED324 Gynekologisk ultralyd i allmennpraksis Vår 2021
HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar Vår 2021
HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar
HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar Vår 2021
HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar
MED2 Andre semester medisinstudiet Vår 2021
MED4 Fjerde semester medisinstudiet Vår 2021
MEDEPI Epidemiologi
MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet Vår 2021
NUTR333A Human ernæring A Vår 2021
OD1ORBI1 Oral biologi del 1 Vår 2021
OD1ORBI2 Oral biologi del 2 Vår 2021
OD2BIM Biomaterialer Vår 2021
OD2FERD1 Ferdighetskurs del 1: Kariologi Vår 2021
OD3KJE Kjeveortopedi Vår 2021
ODO-EMBR/06 Embryologi for den odontologiske videreutdanning Vår 2021
TPBAFOR-K1 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 1 Vår 2021
TPBAFOR-K2 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 2 Vår 2021
TPBAFOR-K3 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 3 Vår 2021
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2021
TPBAPED/PSY Pedagogikk og psykologi Vår 2021
TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk Vår 2021
TPBAPROSJ Prosjektoppgave Vår 2021
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2021

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2021 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling