Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
BMED325 Cellulær biokjemi og nanobiokjemi Høst 2021
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2021
BMED331 Tumorbiologi Vår 2021
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2021
BMED360 In vivo avbildning og fysiologisk modellering Vår 2021
BMED370 Beregningsmetoder for legemiddeldesign Vår 2021
BMED380 Seminarserie Høst 2021
ELMED209 Arbeidsmedisin i utviklingsland
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin Vår 2021
ELMED220 Aktivitet er medisin Vår 2021
ELMED223 Innovasjon og entreprenørskap Vår 2021
ELMED228 Pasientsikkerhet og simulering i praksis Vår 2021
ELMED308 Fordypningskurs i palliativ medisin Vår 2021
ELMED311 Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjoner
ELMED316 Forebygging og behandling av rusproblemer i allmennpraksis
ELMED323 Moderne kreftbehandling Vår 2021
ELMED324 Gynekologisk ultralyd i allmennpraksis Vår 2021
FARM103 Samfunnsfarmasi I
FARM150 Biokjemi Høst 2021
FARM205 Samfunnsfarmasi II og veiledet praksis Vår 2021
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2021
FARM270 Farmasøytisk mikrobiologi og immunologi
FARM280 Menneskets fysiologi Høst 2021
FARM290 Farmakologi semester I Høst 2021
FARM295 Galenisk farmasi Høst 2021
FARM321 Klinisk farmasi Høst 2021
FARM395 Farmakoterapi Høst 2021
HELSAM301 Introduksjon til helse og samfunn
HELSAM302 Forskingsetikk og vitskapsteori Høst 2021
HELSAM303 Forskingsmetode
HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar Vår 2021
HELSAM304 Kvalitative forskningsmetodar- og tradisjonar
HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar Vår 2021
HELSAM305 Kvantitative forskningsmetodar- og tradisjonar
HELVIT300 Helsefaglig relevant vitenskapsteori og forskningsetikk Høst 2021
INTH314 Applied economic evaluation in health care
INTH323O Kvalitative metoder for global helse - Online
INTH328B Global tuberculosis - Epidemiology and intervention
INTH330B Proposal development
INTH356 Observational Epidemiology
INTH360 Global Nutrition
INTH928 Global Tuberculosis Epidemiology and InterventionTheory
MANT304B Treningslære og rørsle
MANT311B Manuellterapi 1
MED12 Tolvte semester medisinstudiet
MED2 Andre semester medisinstudiet Vår 2021
MED3 Tredje semester medisinstudiet Høst 2021
MED4 Fjerde semester medisinstudiet Vår 2021
MED7 Sjuende semester medisinstudiet
MED8 Åttende semester medisinstudiet Høst 2021
MED9 Niende semester medisinstudiet
MEDEPI Epidemiologi
MEDEPIDEM-A Epidemiologiske prinsipper og metoder
MEDOD1 Første semester medisin- og odontologistudiet Høst 2021
MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet Vår 2021
NOM Medisinsk nomenklaturlære Høst 2021
NUCLI351 Klinisk ernæring
NUCLI353 Medisinsk ernæringsbehandling av voksne
NUCLI355 Pasientkommunikasjon
NUTR203 Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer
NUTR203A Ernæringsfysiologi - makronæringsstoffer
NUTR230 Metoder i ernæringsforskning
NUTR333A Human ernæring A Vår 2021
NUTRANA Menneskets anatomi Høst 2021
NUTRFYS Menneskets fysiologi Høst 2021
OD1ORBI1 Oral biologi del 1 Vår 2021
OD1ORBI2 Oral biologi del 2 Vår 2021
OD2BIM Biomaterialer Vår 2021
OD2FERD1 Ferdighetskurs del 1: Kariologi Vår 2021
OD2FERD2 Ferdighetskurs del 2: Protetikk
OD2FYS Menneskets fysiologi Høst 2021
OD2MIKR Mikrobiologi
OD2RØN Kjeve- og ansiktsradiologi
OD3KJE Kjeveortopedi Vår 2021
OD3KOS-H5 Kjeve- og slimhinnelidelser høst femte studieår
OD3KOS-K4 Kjeve- og slimhinnelidelser fjerde studieår
OD3PRA Rapport praksisstudie (integrert masteroppgave)
OD3SAM Samfunnsodontologi
ODO-EMBR/06 Embryologi for den odontologiske videreutdanning Vår 2021
SDG303 Global health - challenges and responses Høst 2021
TPBAFAR Farmakologi
TPBAFERD Ferdighetskurs
TPBAFOR-K1 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 1 Vår 2021
TPBAFOR-K2 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 2 Vår 2021
TPBAFOR-K3 Forebyggende tannhelsearbeid; voksentannpleie kull 3 Vår 2021
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2021
TPBAINFIL Kurs i infiltrasjonsanestesi
TPBAKBK Kjemi og biokjemi Høst 2021
TPBAPED Pedodonti + godkjent klinikk
TPBAPED/PSY Pedagogikk og psykologi Vår 2021
TPBAPRO/GER Protetikk og gerodontologi + godkjent klinikk Vår 2021
TPBAPROSJ Prosjektoppgave Vår 2021
TPBARØN Røntgenologi
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2021
UPSH301 Ulike perspektiv på sentrale helseutfordringer, del 1

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2022 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling