Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Studiekvalitetsmelding Se studiekval.mld
Det medisinske fakultet Vår 2020
Emner Se evaluering
(3-årlig)
BMED330 Cellekommunikasjon og intracellulær signalering Vår 2020
BMED331 Tumorbiologi Vår 2020
BMED340 Cellulær og molekylær nevrovitenskap Vår 2020
BMED360 In vivo avbildning og fysiologisk modellering Vår 2020
BMED370 Beregningsmetoder for legemiddeldesign Vår 2020
ELMED219 Kunstig intelligens og beregningsorientert medisin Vår 2020
ELMED227 Søvnsykdommer Vår 2020
ELMED311 Global tuberkuloseepidemiologi og intervensjoner Vår 2020
ELMED312 Legevakt og akutt allmennmedisin Vår 2020
FARM260 Molekylær cellebiologi Vår 2020
INTH344 Migrasjon og helse Vår 2020
INTH944 Migrasjon og helse Vår 2020
MED12 Tolvte semester medisinstudiet Vår 2020
MED2 Andre semester medisinstudiet Vår 2020
MED4 Fjerde semester medisinstudiet Vår 2020
MED7 Sjuende semester medisinstudiet Vår 2020
MEDEPI Epidemiologi Vår 2020
MEDOD2 Andre semester medisin- og odontologistudiet Vår 2020
OD1ORBI1 Oral biologi del 1 Vår 2020
OD1ORBI2 Oral biologi del 2 Vår 2020
OD2FERD2 Ferdighetskurs del 2: Protetikk Vår 2020
OD2RØN Kjeve- og ansiktsradiologi Høst 2020
OD3ALM Allmennodontologi Vår 2020
OD3PASM Pasientmottak Vår 2020
OD3PED-K4 Pedodonti fjerde studieår Vår 2020
OD3PED-K5 Pedodonti femte studieår Vår 2020
OD3RØN Kjeve- og ansiktsradiologi Vår 2020
TPBAFORI/II Klinisk innføringskurs del I og II Vår 2020
TPBAFYS Fysiologi og ernæringslære Vår 2020
TPBAKJE Kjeveortopedi Vår 2020
TPBAPER Periodonti Vår 2020
TPBARØN Røntgenologi Høst 2020
TPBAANA Anatomi: Tannanatomi og generell anatomi Vår 2020
TVEPS Tverrprofesjonell læring
TVEPS Tverrprofesjonell læring Vår 2020

Har du kommentarer av teknisk art til denne siden?

Logo Universitetet i Bergen

© 2020 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieadministrativ avdeling