Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
AIKI100 Innføring i kunstig intelligens Høst 2023
AIKI110 Kunstige agentar
DATA110 Innføring i programmering
DATA150 Datasett
DATA160 Datahenting
DIGI114 Grunnkunnskap om Kunstig Intelligens
DIGI114 Grunnkunnskap om Kunstig Intelligens
DIGI115 Data og demokrati
DIGI117 Språkteknologi
GEO100 Introduksjon til geografi: Globale utfordringer og lokale svar
GEO110 Kartografi og tematiske kart
GEO111 Landformdannende prosesser Vår 2023
GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi
GEO124 Regional utvikling
GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystemer og miljø
GEO131 Mat, miljø og bærekraftig utvikling Høst 2023
GEO204 Kvantitativ metode Vår 2023
GEO215 Geografiske informasjonssystemer: Teori og praksis
GEO217 Hydrologi, grunnvatn og geofarar
GEO222 Sustainability in an Urbanising World Vår 2023
GEO260 Praksisemne i geografi
GEO281 Miljøforvaltning og planlegging
GEO283 Geographies of transformation: mitigating and adapting to rapid climate change Vår 2023
GEO292 Regionalgeografisk feltkurs
GEO293 Miljøgeografisk feltkurs Vår 2023
GEO293 Miljøgeografisk feltkurs
GEO306 Metoder i samfunnsgeografi
GEO308 Vitenskapsteori og forskningsdesign for geografer
GEO310 Skrivekurs og prosjektskildring
GEO313 Naturgeografiske laboratorie- og feltmetoder
GEO316 Practical Skills in Remote Sensing and Spatial analysis Vår 2023
GEO317 Særemne i geografi Vår 2023
GEO324 Geographies of the Green Transformation Vår 2023
GEO328 Planlegging og samfunn Høst 2023
GEO330 Theories of Sustainable Land Use Vår 2023
GEO330 Theories of Sustainable Land Use Høst 2023
GOV100 Innføring i politikk og forvaltning
GOV100 Innføring i politikk og forvaltning
GOV101 Organisasjonsteori
GOV101 Organisasjonsteori
GOV103 Norsk politikk
GOV104 Politisk teori og styreformer
GOV107 EU og internasjonale organisasjoner
GOV108 Climate Policy
GOV109 Climate Policy
GOV217 Gender and Power in Contemporary Politics Vår 2023
GOV320 Organisasjonsteori Høst 2023
GOV321 Kvantitativ metode
GOV322 Offentlig politikk Høst 2023
GOV323 Kvalitativ metode Høst 2023
GOV326 Politisk organisering og flernivåstyring Vår 2023
GOV327 Kunnskap, politikk og styring Vår 2023
GOV328 Leadership in Organizational and Cultural Contexts Vår 2023
GOV332 Forskningsdesign Vår 2023
GOV351 Understanding Global Challenges: Theoretical Foundations Høst 2023
GOV352 Researching Global Challenges Høst 2023
GOV353 Qualitative Methods Høst 2023
INFO100 Innføring i informasjonsvitenskap
INFO104 Formelle metoder for informasjonsvitenskap Vår 2023
INFO125 Datahåndtering Høst 2023
INFO132 Innføring i programmering
INFO135 Viderekommende programmering
INFO162 Innføring i HCI Høst 2023
INFO180 Metoder i kunstig intelligens
INFO207 Sosial nettverksteori Høst 2023
INFO212 Systemutvikling
INFO215 Web Science
INFO216 Knowledge Graphs
INFO282 Knowledge Representation and Reasoning Høst 2023
INFO284 Machine Learning
INFO300 Prosjekt og forskingsdesign for informasjonsvitenskap Vår 2023
INFO320 Research Topics in Semantic Information Systems Vår 2023
INFO345 Research Topics in Recommender Systems Høst 2023
INFO384 Blokkjede-teknologi og formelle metoder
JOU100 Introduksjon til journalistikk og akademisk skriving
JOU102 Journalistikkens metoder og verktøy
JOU103 Podkast, dokumentar og historiefortelling
JOU103 Podkast, dokumentar og historiefortelling
JOU201 Journalistisk praksis
JOU250 Bacheloroppgave Vår 2023
JOU250 Bacheloroppgave
KOGVIT101 Introduction to the Cognitive Sciences
MAN301 Introduksjon til manusutvikling for serier
MAN302 Fordypning i manusutvikling for serier Vår 2023
MAN350 Utplassering og masteroppgave Vår 2023
MEVI101 Medier: Institusjoner og bransjeforståelse
MEVI102 Mediebruk: Teori og metode
MEVI103 Film, TV og visuell kultur: Fortolkning og analyse
MEVI104 Retorikk og strategisk kommunikasjon
MEVI203 Medieretorikk Høst 2023
MEVI203B Medieretorikk - bacheloroppgave Høst 2023
MEVI221 Medieinstitusjoner: Marked og demokrati
MEVI221B Medieinstitusjoner: Marked og demokrati - bacheloroppgave
MEVI222 Mediebruk: Identitet og samfunn
MEVI222B Mediebruk: Identitet og samfunn - bacheloroppgave
MEVI223 Medieestetikk: Historie og teori
MEVI223B Medieestetikk: Historie og teori - bacheloroppgave
MEVI224 Medieteknologi og samfunn
MEVI224B Medieteknologi og samfunn - Bacheloroppgave Høst 2023
MEVI301 Det globale medielandskapet Høst 2023
MEVI302 Avansert mediebruksanalyse
MEVI303 Film, TV og visuell kultur
MEVI304 Strategisk kommunikasjon
MEVI310-6 Forskningserfaring og metode: Retorikk og troverdighet i COVID-19-krisen
MEVI310-8 Forskningserfaring og metode: Medias dekning av klimakrisen, årsaker og løsninger Vår 2023
MEVI340 Prosjektutvikling Vår 2023
MEVI390 Arbeidslivspraksis for mediestudenter Vår 2023
MEVIX100 Introduksjon til media og kommunikasjon Høst 2023
MIX100 Grunnkurs i medie- og interaksjonsdesign
MIX114 Webutvikling Vår 2023
MIX202 Design for mediebruk Vår 2023
MIX203 Design for medieproduksjon
MIX250 Bacheloroppgave i medie- og interaksjonsdesign Vår 2023
MIX301 Medieteknologi: teori og utvikling Høst 2023
SAMPOL105 Stats- og nasjonsbygging Vår 2023
SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati Høst 2023
SAMPOL106 Politiske institusjoner i etablerte demokrati Vår 2023
SAMPOL107 Politisk mobilisering Vår 2023
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2023
SOS111 Familien i endring Vår 2023
SOS116 Klasse, stratifikasjon og sosial mobilitet
SOS201 Sosiologisk forskning: Teori og metode Vår 2023
SOS301 Sosiologisk analyse Vår 2023
SOS303 Metode - statistisk analyse
TVP100 Introduksjon til tv-produksjon og akademisk skriving
TVP102 Det visuelle språket Vår 2023
TVP104 Dokumentariske produksjoner
TVP261 Utplassering Vår 2023
UJO301 Gravejournalistikkens grunnlag Høst 2023
UJO304 Prosjektdesign Vår 2023
UJO660 Fra idé til publisering Høst 2023
UJO664 Datajournalistikk, store data og digitale verktøy Høst 2023
UJO665 Programmering i Python
UJO667 Etikk i undersøkende journalistikk Høst 2023
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring